maandag 9 augustus 2010

De noodzaak tot ontspannen.

Spanning levert veel op. Intuïtie ontwikkellen doe je door te leren ontspannen. Vanuit ontspanning kun je waarnemen, voelen, ruiken en werkelijk leven. Probeer eens een plant of struik langs de snelweg waar te nemen met 160km/u. Onmogelijk. Je ziet misschien de contouren en het groter geheel, maar de werkelijkheid laat zich niet pakken in grote lijnen en toont haar diepgang in de details. Om werkelijk te zien dien je te vertragen.

Weet jij wanneer je ontspannen bent? Je hartslag is rustig, ademhaling diep en vol, gelaatstrekken ontspannen en een evenwichtig, vol en aanwezig gevoel. Hoe ontspannen ben jij bijvoorbeeld gesprekken met mensen? Spanning is er altijd, ben je er ook bewust van? Er zijn echter zoveel mensen die zo structureel gespannen zijn, dat ze daardoor niet meer bewust zijn van wat ze voelen en ervaren. Ze bewegen op een te grote snelheid.


Intuïtie, informatie over jezelf en de omgeving laat zich mede zien door de verandering van spanning naar ontspanning. Hoe subtieler jij in staat bent de spanning te ervaren van de spieren die samentrekken, je ademhaling die omhooggaat, etc, hoe directer jij in staat zult zijn om bewuste keuzes te maken. Je weet wat er gebeurt bij jou, bij de ander en in je omgeving. Je eigen lichaam is je baken, en geeft aan welke richting de jouwe is.

Intuïtie ontwikkelen? Lees verder op de site.

vrijdag 6 augustus 2010

Wat is beter? 100 verlangens realiseren of 1 verlangen loslaten?


Na mijn studie kreeg ik een zeer goed betaalde baan. Ik had gelijktijdig mijn eerste echte vriendin, mijn eerste auto en eerste appartement. Mijn verlangens waren gerealiseerd en toch voelde een groot deel in mij zich ongelukkig. Mijn diepere (onbewuste) verlangens waren verre van gerealiseerd.

Wie herkent het niet dat je je doel bereikt hebt en direct vooruit kijkt naar het volgende nieuwe doel. Het houd je bezig, maar uiteindelijk werkt het niet. Als je het herkent, zijn het waarschijnlijk doelen vanuit de mentale laag in plaats van de diepere verlangens van je ziel. Je bent dan tevreden als het doel bereikt wordt, echter een vernieuwd verlangen en de ontevredenheid steken direct weer de kop op zodra het doel is bereikt. De onzekerheid en onrust worden weer voelbaar.

Tevreden zijn in het NU.
Zo werkt ook training of coaching niet, wanneer deze alleen gericht is verlangens en doelen realiseren. Ja, de oppervlakkige verlangens worden misschien gerealiseerd, echter de onderliggende bron van ontevredenheid blijft bestaan. Wat hierin mist is het zijn. Het ZIJN bestaat uit alles ten volste kunnen ervaren wat in het leven zich aandient, dus ook elke emotie waaronder ontevredenheid en de diepere verlangens die daar onder liggen.

Tevredenheid klinkt vaak te zoetsappig. 'Wie wil er nu tevreden zijn? Er is zoveel meer'. Tevredenheid heeft nu voor mij een diepere betekenis. Het is een ervaring die je zegt dat alles nu goed is en een diep gevoel van rust geeft. Voor mij gaat het tegenwoordig over zijn en gelijktijdig je verlangens leven. Meer weten? Lees verder over coaching of of trainingen intuitieve ontwikkeling.